ARKIV              
 
Kodeveilder særavgifter
Miljøgebyr på el. produkter
Certificate of Origin
Import av fuglefor
Tiltak ang. klassisk svinepels i EØS
Homogeniserte næringsmidler
Verdigrense på småforsendelser
Tollkvotetildeling planter/ stiklinger
Nye verdigrenser i 2015
Bosnia-Hercegovina - EFTA
Økte satser for forenklet fortolling
Grense på 350 NOK vedtatt
Innf. av storfekjøtt fra alle GSP-land
Tollkvotetildeling
Kommentarer til tolltariffen 2015
Motverdien av Euro
Oversikt over GSP-landene
AEO
Kort om forskningsavgiften
Prosedyrekode 55
Rundskriv om restriksjoner
Certificate of Origin
Gebyrsatser - Batteriretur
EFTA-Montenegro
EFTA-Albania
EFTA-Colombia
Båtmotoravgiften
Gebyr på batterier
Kodeveileder for særavgifter
Klassifisering av jakttroféer
Endringer vedr. erstatn. sertifikat
Tollkreditt
Nye prosedyrekoder
Deklarering av RÅK-varer
Verdigrenser
Melamin og polyamid fra CN og HK
Elektronisk omberegning i TVINN
Import av blomster med GSP
Jakt utenfor Norge
Midlertidig deklarering
Ekspedisjonsenheter i TVINN
Forskningsavgift landbruksprod.
Tollkreditt
TRI / PER 2013
HFK / PFK 2013
Tobakkvarer 2013
Sukker 2013
Smøreolje 2013
Sjokolade- og sukkervarer 2013
Drivstoff 2013
Drikkevareembalasje 2013
Økologiske prod. fra tredjeland
Endringer i GSP-systemet
Vedtatte avgiftssatser for 2013
Frihandel EFTA og Montenegro
Kjøtt av storfe fra GSP-land
Importbetingelser for Japan
Imp. av øko. prod. fra tredjeland
Foreslåtte avgiftssatser for 2013
Kinesisk brokkoli fra Kina
GSP - handel med u-land
Transittering - Temahefte
Tollfri eksport fra Myanmar
Elektronisk tollregning
Transittering - Temahefte
Formular A / GSP
Jakt utenfor Norge
Avgift Alkoholfri 2012 - 2. utgave
Avgift Alkohol 2012 - 2. utgave
Frihandel EFTA og Peru
Frihandel EFTA og Ukraina
Gebyr på el. produkter
Preferanseopprinnelsesregler
Kumulasjon
Oppbevaring av opprinnelsesbevis
Kommentarer til tolltariffen 2012
Gjeninnførsel etter bearbeiding
Ris/ risrodukter fra Kina
Satser for forskingsavgiften
Verdigrenser fra 01.01.2012
NP og KA avgiften er opphevet
Vannpipetobakk og E-sigaretter
Diagonal Kumulasjon
Designerdrugs
Ny MVA. sats for næringsmidler
Opprinnelsesbevis via transittland
Endringer i HS-nomenklaturen
EUR1/EUR-MED til Ny-Caledonia
GSP-ordning for Kambodsja
Foreslåtte avgiftssatser 2012
Jakter du utenfor Norge?
Fritak for miljøbensin
Forvarer fra tredjestater
Frihandelsavtale EFTA - Albania
Importbetingelser fra Japan
Importforbud i fra Egypt
Langkornet ris i fra USA
Kjøkkenart. i plast fra CN og HK
Hund og Katt i fra Sverige
Finn riktig varenummer
Incoterms 2010
Innførsel av fritidsbåt - 2011
Innførsel av reisegods - 2011
Tollkvotetildeling - 2011
Feil Bakgrunnsmønser EUR1/-MED
Motverdier i nasjonal valutta - EUR
Vedtatte særavgiftssatser 2011
Elektronisk forhåndsvarsling
Jakt utenfor Norge
Studerer/bor perioder i utlandet
Reise til Norge
Endringer i tolltariffen
Foreløpig deklarering
Foreløpig deklarering
GSP-ordningen for Armenia
Særskilte beskyttelsestiltak
Endring i varslingsplikten
Privat innførsel av alkohol
Arvegods
Unesco- overenskomsten
Inn og utførsel av våpen
Innførsel av fritidsbåt
Frihandelsavtalene - Verdigrenser
Innførsel av kjøtt fra egen jakt
Innførsel av kjæledyr
Kommentar til tolltariffen 2010
Ny merverdiavgiftslov
Krav til innført treembalasje
Endring av FA og NP avgiften
Endring av FA og NP avgiften
Klassifisering homogenisert mat
CE-merking av båt og motor
Canada-EFTA
Avg. på alk. frie drikkevarer
Forhåndsvarsling - temahefte
Frihandelsavtale EFTA - Serbia
Miljøgebyr på batterier
Verdigrense 2011