TOLLTARIFFEN 2017

Tolltariffen 2017 er en .xls fil som er utviklet i Microsoft Excel 2010 (32-Bit),
slik at den vil fungere på de fleste datamaskiner som har Microsoft Excel installert.
Man kan søke i hele tolltariffen, og etterhvert som man taster inn tariffnummeret,
vil programmet søke og finne tariffnummeret med fullstendig beskrivelse slik du finner
i tolltariffen for 2017. I tillegg kan man søke i tollvesenets register, samt at det er
hurtigknapper til HS-Kommentarene, TASS og Avsnitt og kapitler.

Søkefunksjonen er utviklet i sammarbeid med EXE Soft

Håper du finner Tolltariffen 2017 av interesse.

Nedlasting
(Du trenger WinRAR for å kunne ekstraktere programmet.)

Hilsen
Importfortolling/ EXE Soft

Tolltariffen